"A" NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

2020. március 15.

A március 16 - 21. közötti időszakra tervezett tartós élelmiszer-gyűjtési akciót plébániánk a járványügyi intézkedések miatt egyelőre elhalasztja, későbbi időpontban szervezzük meg! 

Áldott állapotban lévő kismamák jelentkezését várjuk szerdáig, a március 22-én, a 12 órakor értük bemutatandó szentmisére. Azokat is hívjuk, akik részt szeretnének venni egy megfogant emberi élet lelki adoptálásában! Mindkettőről bővebb információ, jelentkezési lap a sekrestyében! 


Magyar Katolikus Püspöki Kar a járvány megelőzése érdekében a következő templomi intézkedéseket rendelte el: ne használjuk a szenteltvíztartót, a szentmiséken kérjük a kézfogás és a nyelvre áldozás elhagyását, helyette kézbe áldozás történik, a következő formában: két tenyerünket egymás fölé helyezzük (a bal van felül, a jobb alul). A Szentostyát a bal tenyerünk közepére helyezi az áldoztató, és a jobb kezünk hüvelyk- és mutatóujjával vesszük magunkhoz az Eucharisztiát. Mivel a szentáldozás kézbe történik, ezért a perselyezést nem felajánláskor, hanem a szentmise végén, a kijáratoknál végezzük! 

Mivel az idősebb testvérekre, a 60 év felettiekre, valamint a súlyos és krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent a vírusfertőzés, ők jogosan félnek attól, hogy részt vegyenek közösségi liturgikus összejöveteleken. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint  a megyéspüspök, ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.). Ezt a felmentést – a veszélyes fertőzés elkerülésének céljából – Erdő Péter bíboros úr, mint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztora, a területére nézve megadja. Az Úr napjának megszentelése ugyanúgy parancs számukra: próbáljanak többet imádkozni, s rádión, vagy TV-n keresztül szentmise közvetítésbe bekapcsolódni. 

Miniszterelnök Úr bejelentette, hogy március 16-a hétfőtől a diákok részére a tanítás digitális módon, távoktatásként folytatódik. Ez természetesen érvényes az iskolai hittanórákra is. Bizonytalan ideig egyházközségünkben elmaradnak a templomi és plébániai hittanok, valamint katekézisek is. Ezen a héten kidolgozzuk a digitális távoktatás módját, hogy ilyen formában adhassuk át a hittanórák anyagát! Elmarad minden közösségi összejövetel is, kivéve a szentmiséket, szentségimádásokat, és a keresztúti ájtatosságokat! Ennek értelmében későbbi időpontra halasztjuk az elsőáldozók és szüleik 3. lelki napját. 

A világjárvány alkalom számunkra a tanúságtételre. Hasonló trauma ritkán éri az emberiséget, nagy összetartásra van szükségünk. „Védem magam, hogy téged védjelek” – írja Anselm Grün, bencés szerzetes atya. Ebben a szellemiségben tartsunk be minden előírást és imádkozzunk többet a járvány megszűnéséért.

 

 

Joomla Template: by JoomlaShack