"B" ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

2018. június 17.

 

A nyári szabadságok és táborok miatt június 1-től augusztus 31-ig hétköznap, hétfőtől péntekig elmarad a du. ¼ 6-os szentmise! Ebben a nyári időszakban a hétköznapi szentmisék rendje: reggel 8, este 6. Gyóntatás reggel ¼ 8-tól, du. ¼ 6-tól!

 

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a plébániai juniális megszervezésében és lebonyolításában aktívan részt vettek, hogy sokan örüljünk egymásnak ezen az ünnepen! Külön köszönet a plébániai csoportok képviselőinek áldozatos munkájáért! Minden közreműködőnek Páduai Szt. Antal oltalmazó szeretetét kívánjuk!

 

Ma, templombúcsúnk napján, teljes búcsút nyerhetünk egy elhunyt szerettünkért a szokásos feltételek mellett: szentmisén való részvétel szentáldozással, illetve egy Miatyánk és egy Hiszekegy elvégzése a Szentatya szándékára! A szentmise végén Páduai Szt. Antal csontereklyéjével adunk áldást, és külön megáldjuk a gyermekeket, valamint a liliomokat!

 

A kijáratoknál egy képeslapot adunk a híveknek ajándékba, – családonként egyet – kérve minden kedves Testvérünkre Páduai Szent Antal oltalmát: védje, őrizze szeretteiket, segítse őket életük minden helyzetében!

 

 

 

Joomla Template: by JoomlaShack