"A" ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

2023. február 5.

Őszentsége, Ferenc pápa a Szombathelyi Egyházmegye papját, Dr. Martos Levente Balázst, a Központi Papnevelő Intézet rektorát trebai címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.

Házasság Hete – programsorozat plébániánkon február 19-ig:

Február 11-én, a templomban, 15.00-15.45-ig szentségimádás, majd a plébánián gyertyafényes beszélgetés, teázás.

Február 19-én, de. ½ 11-kor zárómise, a házaspárok megáldásával! Regisztráció és további információk plébániánk honlapján! Nagy örömmel várjuk az érdeklődő házaspárokat!    További információk és regisztráció a honlapon. Nagy örömmel várjuk az érdeklődő házaspárokat!

szent kenet szentségét február 12-én, vasárnap, a ½ 11-es szentmise keretében szolgáltatjuk ki ünnepélyesen, a 60 éven felüli, akut betegségekkel bajlódó testvéreinknek. A szentséget felvenni szándékozók – amennyiben szükséges – végezzék el szentgyónásukat!

Plébániánk farsangi bálja február 18-án, 18:00-24:00 között lesz, helyszíne aújpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia közösségi terme /XV., Pattogós u. 1/. Szeretettel várunk mindenkit! Részletek és jelentkezés a honlapon.

 

Már az új MISEKÖNYVET használjuk!  Az új RÓMAI MISEKÖNYV néhány változtatást tartalmaz az eddig használatban lévőhöz képest. Ennek oka, hogy minden mondat az eredeti latin szöveget kell, hogy tükrözze a fordításban. 

A híveket csupán két módosítás érinti, ezek pedig a következők: a szentmise bűnbánati részében, a közgyónásban, amit így kezdünk: Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim… kimarad a Szűzanyára vonatkozó „szeplőtelen” szó, mert az nincs benne a latin szövegben. Az új formula tehát: … kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriát. Természetesen az Anyaszentegyház továbbra is vallja a Szűzanya szeplőtelen fogantatását, bűntelenségét, de a közgyónás eredeti, latin nyelvű szövegében erre nincs utalás. 

A második, hogy a szentmise kezdetétől, vasárnapi és ünnepi szentmiséken állva maradunk az „Uram irgalmazz” és a „Dicsőség” alatt egészen az első könyörgés végéig. Természetesen azok, akiknek testi állapota miatt megterhelő volna a kb. 6 perc állás, azok ülve kapcsolódjanak be a dicsőítésbe! 

 

A papságot érintik a következő változtatások: a felajánló könyörgés előtt ezentúl ezt imádkozza a szentmise celebránsa: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt! Az Isten Báránya után a szentmisét végző atya a következő felhívást mondja: Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára! 

 

Az áldozás előtti béke-rítussal kapcsolatban a szentmisét celebráló atya "Engesztelődjetek ki szívből egymással" mondatára feleljük: "Legyen békesség köztünk mindenkor"! A békességet kifejező gesztus azonban teljesen fakultatív. Aki akarja, kézfogással, mások az érintettek felé való meghajlással. Tudjuk, hogy a járvány után sok minden megváltozott életünkben, ezért ne vegyük tiszteletlenségnek, ha valamelyik testvérünk - miután feléje nyújtottuk kezünket - kézfogás helyett a meghajlást választja. 

 

Joomla Template: by JoomlaShack