A Budapest Zuglói - Páduai Szent Antal Charitas Alapítványról

Alapítványunkat Mák Ferenc (akkori káplán) atya 1992. október 18-án alapította.

1998-ban vált "KÖZHASZNÚ SZERVEZETTÉ", ami többek között azzal az elõnnyel is jár, hogy az adózó állampolgárok rendelkezhetnek arról, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át az Adóhivatal az alapítvány javára fordítsa. Ezen kívül egyéb eseti adományaik után, az Alapítvány igazolása alapján, adókedvezményt is élvezhetnek. 

Az Alapítvány kezelõje:

A Kuratórium, amely a befolyt pénzösszegeket kizárólag a fenti célokra fordíthatja.
A Kuratórium tagjai az Alapítványtól semmiféle juttatásban (tiszteletdíj, útiköltség, stb.) nem részesülhetnek.

Az Alapítványt a Fõvárosi Bíróság vette nyilvántartásba. Mûködése meghatározatlan ideig szól. 
Megszûnése esetén a szét nem osztott (maradék) összeget (vagyont) a Szent Antal Plébánia részére kell felajánlani.

Az Alapítvány mûködésérõl, a befolyt összegek elosztásáról a Kuratórium dönt (általában havonta, sürgõs esetekben ennél gyakrabban is).

Az Alapítvány tevékenységérõl az elkészült pénzügyi mérleg alapján évente számol be. 
Szóban a szilveszteri év végi hálaadáskor a Bosnyák-téri Plébánia templomban, valamint írásban is, újságok hasábjain, vagy interneten.
Ún. "közhasznúsági jelentésében" pedig az állami hivatalos szerveknek, amely tartalmazza a számviteli beszámolót, az esetleges költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásáról készült kimutatást és rövid tartalmi beszámolót a mûködésrõl.

Az Alapítványhoz befolyó összegek felhasználása kicsit konkrétabban:

A szociális, egészségmegõrzõ, hátrányos helyzetûek esélyegyenlõségét segítõ tevékenységünk általában 25-30, sokszor tragikus anyagi helyzetû zuglói család támogatásában valósul meg (általában évi 10 000 – 80 000 Ft/család).

Az oktatási tevékenységet jelenleg a számítógépes tanfolyam finanszírozása jelenti, de néhány közép és felsõfokú intézményben tanuló rászoruló diákot ösztöndíjjal is segítünk.

A nevelési, kulturális és ifjúságvédelmi tevékenység általában az atyák, ill. a nagycsaládosok szervezésében megvalósuló nyári táborozások költségeinek támogatásában realizálódik.

Alapítványunk adószáma: 18050347-1-42
Alapítványunk bank számlaszáma: 11714006-20308056

Kedves Testvérek! 

A magyarországi általános morális és gazdasági válság egyik szörnyű hatása miatt fordulunk Hozzátok.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot adott ki, amelyben leszögezi, hogy emberek százezrei kerülnek ma Magyarországon adósságcsapdába, a kilakoltatástól veszélyeztetve, miközben egyes bankok és bankvezetők jelentős profitra tesznek szert. A társadalmi, kormányzati közömbösség hatására a leggyengébb, legvédtelenebb rétegekre hárul immár elviselhetetlen teher, ami ellentmond minden erkölcsi értékrendnek.

Alapítványunk eddig is jelentős segítséget tudott nyújtani a rászorulóknak, köztük a kilakoltatás rémétől fenyegetetteknek is, Testvéreink nagylelkű adományai révén. Félő azonban, hogy a gyorsuló eladósodás miatt az eddigieknél jóval többen fordulnak az Alapítványhoz, utolsó mentsvárként, segítségként. 


Ezért arra kérjük minden Testvérünket, hogy - akár szerény mértékű - adományaik révén tegyenek meg minden tőlük telhetőt az ellehetetlenült helyzetbe került családokért, otthonaik megmentéséért, hiszen az otthonok  megmentése a családok megmentését is jelenti.

Kedves Testvérünk! Ma Te segíthetsz, lehet, hogy holnap Te kérsz segítséget!

Budapest, 2009. október 25. 

A Páduai Szent Antal Alapítvány Kuratóriuma nevében:

Dr. Kovács Imre elnök

Joomla Templates: by JoomlaShack