LEHETŐSÉG A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2 X 1 %-ÁNAK
ÖNKÉNTES FELAJÁNLÁSÁRA ÉS BEADÁSÁRA

Kétszer 1%-ot lehet felajánlani.
Az egyik lehetőség, amit felkínálunk a mi Zuglói Szt. Antal Alapítványunk, a másik pedig a Magyar Katolikus Egyház javára szól.

A továbbiakban is tisztelettel kérjük a testvérek támogatását! Mindazok, akik nem tudják letölteni a rendelkező nyilatkozatokat, a sekrestyében, illetve a plébánián hozzájuthatnak. Figyeljünk a boríték pontos kitöltésére, leragasztására és aláírására!

Zuglói Szent Antal Alapítvány 1992. óta segít a következőkben:

1. Egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
2. Szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása.
3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
4. Kulturális tevékenység.
5. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
6. Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése.

Az Alapítvány bevételi forrása a hívek anyagi támogatása illetve az évenkénti felajánlása a személyi jövedelemadó 1%-ának, amely semmi plusz költséget nem jelent a befizetõnek.

Az Alapítvány támogatja: a rászoruló nagycsaládosokat, tanuló ifjúságot ösztöndíjjal, plébánia által szervezett programokat, táborokat.

 

Alapítványunk adószáma: 18050347-1-42

címe: 1145 Bp., Bosnyák u. 26.

bankszámlaszám: 10700581-74259777-51100005

 

Ön is segít, intézményeink fentartásában, templomaink renoválásában, egyházi dolgozóink fizetésében, kispapjaink nevelésének kiadásaiban, a rászorulók segítésében: ha a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1 %-át.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Joomla Templates: by JoomlaShack