Lorettói litánia

Május 1-31. között, minden nap délután ½ 6-kor litánia templomunkban a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, melyre örömmel várjuk a Szűzanya-tisztelőket, hogy ünnepélyesen köszönthessük égi Édesanyánkat.

A lorettói litánia szövege:

Uram, irgalmazz nekünk!   -   Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!   -   Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!   -   Uram, irgalmazz nekünk!

 

Krisztus, hallgass minket!   -   Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!   -   Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennybéli Atyaisten   -   Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten   -   Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen   -   Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten   -   Irgalmazz nekünk!

 

Szentséges Szűz Mária   -   Könyörögj érettünk!

Istennek szent anyja   -   Könyörögj érettünk!

Szüzeknek szent Szüze   -   Könyörögj érettünk!

Krisztusnak szent anyja   -   Könyörögj érettünk!

Egyházunknak anyja   -   Könyörögj érettünk!

Isteni kegyelem anyja   -   Könyörögj érettünk!

Tisztaságos anya   -   Könyörögj érettünk!

Szeplőtelen Szűzanya   -   Könyörögj érettünk!

Sérelem nélkül való anya   -   Könyörögj érettünk!

Szűz virág szent anya   -   Könyörögj érettünk!

Szeretetre méltó anya   -   Könyörögj érettünk!

Csodálatos anya   -   Könyörögj érettünk!

Jó tanács anyja   -   Könyörögj érettünk!

Teremtőnk anyja   -   Könyörögj érettünk!

Üdvözítőnk anyja   -   Könyörögj érettünk!

Nagyokosságú Szűz   -   Könyörögj érettünk!

Dicsérendő Szűz   -   Könyörögj érettünk!

Nagyhatalmú Szűz   -   Könyörögj érettünk!

Irgalmas Szűz   -   Könyörögj érettünk!

Hűséges Szűz   -   Könyörögj érettünk!

Igazság tükre   -   Könyörögj érettünk!

Bölcsesség széke   -   Könyörögj érettünk!

Örömünk oka   -   Könyörögj érettünk!

Lelki edény   -   Könyörögj érettünk!

Tiszteletes edény   -   Könyörögj érettünk!

Ájtatosságnak jeles edénye   -   Könyörögj érettünk!

Titkos értelmű rózsa   -   Könyörögj érettünk!

Dávid király tornya   -   Könyörögj érettünk!

Elefántcsonttorony   -   Könyörögj érettünk!

Mária aranyház   -   Könyörögj érettünk!

Frigynek szent szekrénye   -   Könyörögj érettünk!

Mennyország ajtaja   -   Könyörögj érettünk!

Hajnali csillag   -   Könyörögj érettünk!

Betegek gyógyítója   -   Könyörögj érettünk!

Bűnösök menedéke   -   Könyörögj érettünk!

Szomorúak vigasztalója   -   Könyörögj érettünk!

Keresztények segítsége   -   Könyörögj érettünk!

Magyarország oltalmazója   -   Könyörögj érettünk!

Angyalok királynéja   -   Könyörögj érettünk!

Pátriárkák királynéja   -   Könyörögj érettünk!

Próféták királynéja   -   Könyörögj érettünk!

Apostolok királynéja   -   Könyörögj érettünk!

Vértanúk királynéja   -   Könyörögj érettünk!

Hitvallók királynéja   -   Könyörögj érettünk!

Szüzek királynéja   -   Könyörögj érettünk!

Minden szentek királynéja   -   Könyörögj érettünk!

Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné   -   Könyörögj érettünk!

Mennybe fölvett királyné   -   Könyörögj érettünk!

Szentolvasó királynéja   -   Könyörögj érettünk!

Családok királynéja   -   Könyörögj érettünk!

Béke királynéja   -   Könyörögj érettünk!

Magyarok nagyasszonya   -   Könyörögj érettünk!

(Kármel ékessége és királynéja   -   Könyörögj érettünk!)

 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!   -   Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!   -   Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!   -   Irgalmazz nekünk!

 

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!   -   Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!

 

Könyörögjünk!

Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk,

a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által

a jelen szomorúságtól megszabaduljunk,

és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen.

 

 

FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére (Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.), http://oratio.hu/l-maria01.php

Joomla Templates: from JoomlaShack