2015. december 8-án a Szent Péter-bazilikában a szent kapu megnyitásával Ferenc pápa megnyitotta az irgalmasság szentévét, mely 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. Ide kattintva teljes terjedelmében olvasható a szentév megnyitása alkalmából bemutatott szentmisén mondott homíliájának magyar nyelvű fordítása és a szent kapu megnyitási szertartásának szövege.

Az irgalmasság évének logójára való tudnivalók ide kattintva olvashatók.

*                             *                             *

Ferenc pápa imája az Irgalmasság Szentévére

Urunk Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat és szabadok leszünk.

Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak halljuk szavaidat, melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!”

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság által mutatja meg. Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt és megdicsőült Uráé.

Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva, hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat.

Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké. Ámen.

Hasznos oldalak:

» Misericordiae Vultus - "Az irgalmasság arca" Ferenc pápa bullája

 

» Dives in Misericordia - II. János Pál pápa enciklikája az Isteni irgalmasságról

» Az Isteni Irgalmasság litániája

 

 

Joomla Template: by JoomlaShack