Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Wright has a deprecated constructor in /chroot/home/mikrosat/bosihirado.net/html/templates/js_optimus_free/wright/wright.php on line 33

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Browser has a deprecated constructor in /chroot/home/mikrosat/bosihirado.net/html/templates/js_optimus_free/wright/includes/browser.php on line 135
topmenucat
 

Az alábbi dokumentumok közreadásával szeretnénk megkönnyíteni a testvérek munkáját, hogy az űrlapokat otthon ki tudják tölteni. A dokumentumok címére kattintva elérhetőek és kinyomtathatóak az űrlapok, melyeket a plébánia Irodájába kell elküldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. A személyes találkozóval/további tudnivalókkal kapcsolatban a plébánia munkatársai felveszik Önökkel a kapcsolatot.

 

Keresztelési adatlap

♠ Első szentáldozásra jelentkező gyermekek adatlapja (jelenleg nem elérhető)

Jegyesek adatlapja

 

Hamarosan bővítjük.

Az időrendi sorrendben található eseményekre kattintva képgaléria nyílik meg.

 

Juniális 2022

 

Nyugdíjas Klub 2020

Nyugdíjas Klub 2019

 

Nyári táborok 2019

   ♠ NomádTábor 2019

   ♠ Napközi 2019

 

Tanévnyitó kirándulás 2018

 

Nyári táborok 2018

   ♣ Adidas'ta tábor

   ♣ Napközi 2018

 

Juniális 2018

 

Nyugdíjas Klub 2018

 

Tanévnyitó kirándulás 2017

 

Nyári táborok 2017

   ♥ Napközi 2017

   ♥ NomádTábor 2017

   ♥ Adidas'ta tábor

   ♥ Családos tábor 2017

   ♥ Vándortábor 2017

   ♥ Nagytábor 2017

 

Templombúcsú és juniális 2017

 

Elsőáldozás gyermekeknek 2017

 

Húsvéti tojáskeresés 2017

 

"A" ADVENT 1. VASÁRNAPJA

2022. november 27.

Hálásan köszönjük a kedves Testvéreknek az 1.250.000 Ft-ot, amelyet a múlt szombat esti és vasárnapi szentmiséken a Katolikus Karitász javára adtak! Az összeget postán továbbítottuk a Főegyházmegyei Hivatalnak! Isten fizesse meg minden adakozó jótékonyságát!

Advent hétköznapjain „Rorate” szentmiséket végzünk reggel 6 órakor, utána régi hagyományunkhoz híven, nagy örömmel várjuk a kedves Testvéreket a szokásos agapéra, a Jézus Szíve kápolnába, illetve a sekrestye alatti hittanterembe! A szentmisék rendje adventben: reggel 6 és este 6 órakor! Gyóntatás: reggel a Rorate szentmise alatt, du. 17.15-17.55-ig! Adventi gyertyagyújtás énekekkel, elmélkedéssel a szombat esti 6 órai szentmisék keretében!

Idén ismét készítettünk a Bosis közösségnek Élő Adventi Kalendáriumot. November 27. - december 24. között minden nap, más család ablakában gyullad fel az adventi fény. Bárki útra kelhet, hogy megtalálja az aznap szelíd, ünnepváró fénybe borult portát. Részletek honlapunkon!

Ma, szentmisék előtt és után plébániánk nyugdíjas Klubjának tagjai kézműves termékeiket árusítják, mellyel fiataljaink jövő nyári táboraikat támogathatjuk!

Rózsafüzér Társulat következő összejövetele december 1-én, csütörtökön, az esti 6 órai szentmise után!

Ünnepélyes, hálaadó szentmisét celebrálunk első pénteken, december 2-án, este 6 órakor, Nagy Imre plébános atyáért, halálának 15. évfordulóján! Vegyünk részt rajta minél többen, hogy hálás lelkülettel köszönjük meg az Úrnak értünk végzett lelkipásztori szolgálatát!

Mikulás-ünnepségre várjuk a gyermekeket és fiatalokat családtagjaikkal együtt december 4-én, vasárnap, a 9-es szentmise után, hogy együtt emlékezzünk Szent Miklós püspökre!

December 3-án, este és 4-én, minden szentmisén plébániai közösségünk leginkább rászoruló tagjainak tartunk karácsonyi gyűjtést, amellyel szebbé és örömtelibbé tehetjük számukra az ünnepet. Jó szívvel várjuk a kedves Testvérek nagylelkű adományait! Ezen a napon az ETALON kiadó DVD-iből is vásárolhatunk templomunk főbejáratánál!

 

Mától az új MISEKÖNYVET használjuk!  Az új RÓMAI MISEKÖNYV néhány változtatást tartalmaz az eddig használatban lévőhöz képest. Ennek oka, hogy minden mondat az eredeti latin szöveget kell, hogy tükrözze a fordításban. 

A híveket csupán két módosítás érinti, ezek pedig a következők: a szentmise bűnbánati részében, a közgyónásban, amit így kezdünk: Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim… kimarad a Szűzanyára vonatkozó „szeplőtelen” szó, mert az nincs benne a latin szövegben. Az új formula tehát: … kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriát. Természetesen az Anyaszentegyház továbbra is vallja a Szűzanya szeplőtelen fogantatását, bűntelenségét, de a közgyónás eredeti, latin nyelvű szövegében erre nincs utalás. 

A második, hogy a szentmise kezdetétől, vasárnapi és ünnepi szentmiséken állva maradunk az „Uram irgalmazz” és a „Dicsőség” alatt egészen az első könyörgés végéig. Természetesen azok, akiknek testi állapota miatt megterhelő volna a kb. 6 perc állás, azok ülve kapcsolódjanak be a dicsőítésbe! 

 

A papságot érintik a következő változtatások: a felajánló könyörgés előtt ezentúl ezt imádkozza a szentmise celebránsa: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt! Az Isten Báránya után a szentmisét végző atya a következő felhívást mondja: Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára! 

 

Az áldozás előtti béke-rítussal kapcsolatban a szentmisét celebráló atya "Engesztelődjetek ki szívből egymással" mondatára feleljük: "Legyen békesség köztünk mindenkor"! A békességet kifejező gesztus azonban teljesen fakultatív. Aki akarja, kézfogással, mások az érintettek felé való meghajlással. Tudjuk, hogy a járvány után sok minden megváltozott életünkben, ezért ne vegyük tiszteletlenségnek, ha valamelyik testvérünk - miután feléje nyújtottuk kezünket - kézfogás helyett a meghajlást választja. 

 

LEHETŐSÉG A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2 X 1 %-ÁNAK
ÖNKÉNTES FELAJÁNLÁSÁRA ÉS BEADÁSÁRA

Kétszer 1%-ot lehet felajánlani.
Az egyik lehetőség, amit felkínálunk a mi Zuglói Szt. Antal Alapítványunk, a másik pedig a Magyar Katolikus Egyház javára szól.

A továbbiakban is tisztelettel kérjük a testvérek támogatását! Mindazok, akik nem tudják letölteni a rendelkező nyilatkozatokat, a sekrestyében, illetve a plébánián hozzájuthatnak. Figyeljünk a boríték pontos kitöltésére, leragasztására és aláírására!

Zuglói Szent Antal Alapítvány 1992. óta segít a következőkben:

1. Egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
2. Szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása.
3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
4. Kulturális tevékenység.
5. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
6. Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése.

Az Alapítvány bevételi forrása a hívek anyagi támogatása illetve az évenkénti felajánlása a személyi jövedelemadó 1%-ának, amely semmi plusz költséget nem jelent a befizetõnek.

Az Alapítvány támogatja: a rászoruló nagycsaládosokat, tanuló ifjúságot ösztöndíjjal, plébánia által szervezett programokat, táborokat.

 

Alapítványunk adószáma: 18050347-1-42

címe: 1145 Bp., Bosnyák u. 26.

bankszámlaszám: 11714006-20308056

 

Ön is segít, intézményeink fentartásában, templomaink renoválásában, egyházi dolgozóink fizetésében, kispapjaink nevelésének kiadásaiban, a rászorulók segítésében: ha a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1 %-át.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

 

2022. november 28 - december 4.

 

Hétfő

6.00-6.45 
17.15-17.55

Béla atya
Béla atya

Kedd

 

6.00-6.45
17.15-17.55

Zoltán atya
Zoltán atya

Szerda

6.00-6.45
17.15-17.55

Géza atya
Őri Imre atya

Csütörtök

6.00-6.45
17.15-17.55

NINCS GYÓNTATÁS!
Zoltán atya

Péntek

6.00-6.45
17.15-17.55  

Zoltán atya, Béla atya
Géza atya, Zoltán atya, Attila atya

Szombat

6.00-6.45
18.00-18.45 

Béla atya
Zoltán atya, Béla atya

 

VASÁRNAP

 

7.30-8.15
9.00-9.45
10.30-11.15
12.00-12.45
18.00-18.45

Zoltán atya, Béla atya
Géza atya, Béla atya
Zoltán atya, Géza atya
Géza atya, Béla atya
Géza atya, Zoltán atya

 

A Budapest Zuglói - Páduai Szent Antal Charitas Alapítványról

Alapítványunkat Mák Ferenc (akkori káplán) atya 1992. október 18-án alapította.

1998-ban vált "KÖZHASZNÚ SZERVEZETTÉ", ami többek között azzal az elõnnyel is jár, hogy az adózó állampolgárok rendelkezhetnek arról, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át az Adóhivatal az alapítvány javára fordítsa. Ezen kívül egyéb eseti adományaik után, az Alapítvány igazolása alapján, adókedvezményt is élvezhetnek. 

Az Alapítvány kezelõje:

A Kuratórium, amely a befolyt pénzösszegeket kizárólag a fenti célokra fordíthatja.
A Kuratórium tagjai az Alapítványtól semmiféle juttatásban (tiszteletdíj, útiköltség, stb.) nem részesülhetnek.

Az Alapítványt a Fõvárosi Bíróság vette nyilvántartásba. Mûködése meghatározatlan ideig szól. 
Megszûnése esetén a szét nem osztott (maradék) összeget (vagyont) a Szent Antal Plébánia részére kell felajánlani.

Az Alapítvány mûködésérõl, a befolyt összegek elosztásáról a Kuratórium dönt (általában havonta, sürgõs esetekben ennél gyakrabban is).

Az Alapítvány tevékenységérõl az elkészült pénzügyi mérleg alapján évente számol be. 
Szóban a szilveszteri év végi hálaadáskor a Bosnyák-téri Plébánia templomban, valamint írásban is, újságok hasábjain, vagy interneten.
Ún. "közhasznúsági jelentésében" pedig az állami hivatalos szerveknek, amely tartalmazza a számviteli beszámolót, az esetleges költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásáról készült kimutatást és rövid tartalmi beszámolót a mûködésrõl.

Az Alapítványhoz befolyó összegek felhasználása kicsit konkrétabban:

A szociális, egészségmegõrzõ, hátrányos helyzetûek esélyegyenlõségét segítõ tevékenységünk általában 25-30, sokszor tragikus anyagi helyzetû zuglói család támogatásában valósul meg (általában évi 10 000 – 80 000 Ft/család).

Az oktatási tevékenységet jelenleg a számítógépes tanfolyam finanszírozása jelenti, de néhány közép és felsõfokú intézményben tanuló rászoruló diákot ösztöndíjjal is segítünk.

A nevelési, kulturális és ifjúságvédelmi tevékenység általában az atyák, ill. a nagycsaládosok szervezésében megvalósuló nyári táborozások költségeinek támogatásában realizálódik.

Alapítványunk adószáma: 18050347-1-42
Alapítványunk bank számlaszáma: 11714006-20308056

Kedves Testvérek! 

A magyarországi általános morális és gazdasági válság egyik szörnyű hatása miatt fordulunk Hozzátok.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatot adott ki, amelyben leszögezi, hogy emberek százezrei kerülnek ma Magyarországon adósságcsapdába, a kilakoltatástól veszélyeztetve, miközben egyes bankok és bankvezetők jelentős profitra tesznek szert. A társadalmi, kormányzati közömbösség hatására a leggyengébb, legvédtelenebb rétegekre hárul immár elviselhetetlen teher, ami ellentmond minden erkölcsi értékrendnek.

Alapítványunk eddig is jelentős segítséget tudott nyújtani a rászorulóknak, köztük a kilakoltatás rémétől fenyegetetteknek is, Testvéreink nagylelkű adományai révén. Félő azonban, hogy a gyorsuló eladósodás miatt az eddigieknél jóval többen fordulnak az Alapítványhoz, utolsó mentsvárként, segítségként. 


Ezért arra kérjük minden Testvérünket, hogy - akár szerény mértékű - adományaik révén tegyenek meg minden tőlük telhetőt az ellehetetlenült helyzetbe került családokért, otthonaik megmentéséért, hiszen az otthonok  megmentése a családok megmentését is jelenti.

Kedves Testvérünk! Ma Te segíthetsz, lehet, hogy holnap Te kérsz segítséget!

Budapest, 2009. október 25. 

A Páduai Szent Antal Alapítvány Kuratóriuma nevében:

Dr. Kovács Imre elnök

2022/2023. tanév
 
A 2022/2023-as tanévben - a szeptember 4-i Veni Sancte-t követőenszeptember 12-től kezdődnek plébániánkon a hittanórák,
valamint a plébániánk által szervezett különböző programok.
 
HITTANÓRÁK
Kérjük, hogy mindenki a saját korosztályának megfelelõ csoportba járjon!
A hittanórák előkészítését segítik azzal, ha az ide kattintva elérhető űrlapot kitöltve előzetesen (szeptember 11-ig) jelzik a részvételi szándékot.
 
CSOPORT
IDÕPONT
HELYSZÍN
Nagycsoportos ÓVODÁSOK (Bodorics Andi)
Szerda 16.30-17.30
Plébánia
Szerda 16.30-17.30 
Plébánia
Ált. iskolás 2. osztály (Kiss Géza atya)
Kedd 16.30-17.30
Plébánia
Elsőáldozásra felkészítő hittan gyermekeknek Hetente 4 időpontból választható
H: Plébánia/K-Cs: Templom
Ált. iskolás 3. osztály (Fehér Zoltán atya, Kiss Géza atya, Kovácsné Kutasi Éva, Pavelczak-Major Dorina)
H: Plébánia/K-Cs: Templom
Ált. iskolás 4. osztály (Kiss Géza atya)
Csütörtök 16.30-17.30
Plébánia
Ált. iskolás 5-8. osztály (Kiss Géza atya)
Csütörtök 17.30-18.30 
Plébánia
Középiskolás hittan (Kiss Géza atya)
Érdeklődés Géza atyánál.
 
Ifjúsági hittan (Fehér Zoltán atya)
Hétfő 19.00-20.30 
Plébánia
Családi (40+ év) katekézis (Bárány Béla atya)
Kéthetente szerda 19.30-20.45
Plébánia
Felnőtt katekézis (Bárány Béla atya)
Péntek 19.00-20.15
Plébánia
Bibliaóra (Bárány Béla atya)
Szerda 18.40-19.15
Templom
Bővebb információ: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Csütörtök 19.00-20.15
Plébánia
Bérmálkozásra felkészítő hittan fiataloknak, 13-18 év (Fehér Zoltán atya)
Kéthetente szombat 19.00-20.30
  (első alkalom: szept. 24.)
Plébánia

EGYÉB PROGRAMOK

PROGRAM
IDÕPONT
HELY

Baba-mama klub nem csak anyukáknak (Biró Ágnes)

Kedd 9.30-11.30 (első alkalom: szept. 6.)

Plébánia
Ministráns foglalkozás (Fehér Zoltán atya, Kiss Géza atya és a ministránsvezetők)
Péntek 18.45-19.45
Templom

Fiatal Házasok Közössége

Háromhetente vasárnap 16.00-18.00

 (első találkozó: szept. 11.)

Plébánia
Nyugdíjas Klub (Molnár Ferencné Piroska, Kiss Géza atya)
Minden hónap 1. szerda 9.00-12.00
 
Rózsafüzér Társulat összejövetele (Huszár Károlyné Julianna, Fehér Zoltán atya)
Minden hónap 1. csütörtökén 18.45
Templom
Szent Mónika Közösség imanapja (Vichnalek Istvánné Marika)
harmadik péntekenként 17.00: imaóra,
18.00: szentmise
Plébánia - Templom
Karitász csoport összejövetele (Lukács Jánosné Eszter-Tel: 222-4303)
Hónap 1. hétfőjén 18.00 (első találkozó: szeptember 12.)
Plébánia
Szentségimádás
Minden hónap negyedik péntekén 18.45-19.45
Templom
Családi délelőtt (Tamás Edit)
Havonta vasárnap a 9-es szentmise után
Plébánia
Kiskórus (Tamás Edit)
átlagosan kéthetente, általában vasárnap a 9-es szentmise után
 
Bosnyák téri gyerekes kirándulás (Mészáros Béla és Bognár Brigi)
havonta egyszer szombati nap
 
Jegyesoktatás - A 2023-ban házasságot kötők jelentkezését decembertől várjuk az irodában.

A hittanórák és egyéb programok nyomtatható változata ide kattintva elérhető és letölthető.

A programokat folyamatosan frissítjük.

Joomla Template: by JoomlaShack