"ajándékul adja azoknak, akik őt szeretik" /Sir 1,10/

"neveden szólítalak: az enyém vagy" /Iz 43,1/

"Már csak rövid, nagyon rövid idő, aztán eljön az eljövendő és nem késik." /Zsid 10,37/

ADVENTI KÉRŐÍV

"épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben" /Kol 2,7/

 „Itt vagyok, Uram!”  /ApCsel 9,10/

 "Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala [...] József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta." /Mt 1,20.24/

 "Az Úr megóv minden bajtól, ő vigyáz életedre. Az Úr megőriz jártodban-keltedben" /Zsolt 121,7-8/

 "Légy csendben, és várj az Úrra!" /Zsolt 37,7/

 "nem alszik az, aki őriz téged" /Zsolt 121,3/

"Kapuk, nyíljatok meg, táruljatok fel, örök kapuszárnyak..."

/Tollite portas - adventi ének/

 "Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára!" /Jer 26,13/

"Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon!" /Iz 35,1/

"Terhétől roskadozva

egy hajó közeleg,

az örök Igét hozza,

az Isten-gyermeket." 

/Johannes Tauler - Adventi ének/

"Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek meghalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az egek erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje." /Lk 21,25-28/

 

"Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok." /Mt 24,42/

"A háló szétszakadt, s mi szabadok lettünk." /Zsolt 124,7/

Joomla Template: from JoomlaShack