Április 26-tól lehetővé tettük a kedves Testvéreknek, hogy vasárnaponként és első pénteken szentáldozáshoz járuljanak. 

Két időpontban lehet ezzel a lehetőséggel élni: reggel 9 órára a 65 évnél idősebbeket, 16.30-ra pedig a 65 évnél fiatalabbakat várjuk templomunkba. 

Az áldozás rendje a következő:      

- ajánlatos volna maszkban érkezni, 
- templomunkban egyszerre csak 50 fő tartózkodhat, 
- (ha többen volnánk, a templom előtt várakozzunk, betartva a másfél méter távolságot), 
- 3 sorban lehet előre jönni az áldoztatórácshoz, jobb és bal oldalt, illetve középen, egymástól másfél métert távolságot tartva, 
- az áldozást rövid bűnbánati liturgia előzi meg (3 perc), 
- utána kezdődik a szentáldozás, 
- előtte vegyük le szánkról a maszkot, kezünkről a kesztyűt,
- az Úr Testét tenyerünkbe fogadjuk, majd helyezzük a nyelvünkre,
- szentáldozás után a maszkot helyezzük vissza,
- hálaadásra leülhetünk a padokba - természetesen szellősen. 

A testi éhséget sem könnyű elviselni, de a lelki éhség még nehezebb. Március 22-étől nincs templomunkban nyilvános szentmise és szentségkiszolgáltatás. Sokakban nagy a vágy a szentáldozás után, ami teljesen érthető, hiszen "az áldozás elmélyíti egyesülésünket Krisztussal. Az Úr mondja: Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg őbenne (Jn 6,56). Amint a testi táplálék az elhasznált erő pótlására szolgál, úgy az Eucharisztia erősíti a szeretetet, mely a mindennapi életben természete szerint gyengül; és ez a fölelevenített szeretet eltörli a bocsánatos bűnöket". (Katolikus Egyház Katekizmusa) Azt kívánjuk, hogy a szentáldozás erősítse az Úrral és egymással való közösséget is, ahogyan azt Szent Pál apostol írja: "Sokan egy test vagyunk Krisztusban" (Róm 12,5).

Joomla Templates: from JoomlaShack